meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято

Уважаеми сънародници, медии, държавни и общински структури, организации и фирми, 128 години НИМХ работи за вас, сега се нуждаем от вашата подкрепа. След два месеца от началото на нашия тих и възпитан протест, липсва решение на проблема. Вместо това, бяха предприети опити за манипулации и дискредитиране. Времето ни изтича! За това, на 21.06.2018 г. от 9.00 ч. до 10.30 ч. пред централната сграда на БАН, ние, работещите в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) провеждаме предупредителен протест - митинг:

Срещу целенасочения опит на ръководните органи на БАН да ликвидират дейността на НИМХ като Национална хидрометеорологична служба на Р. България, като ни оставят без необходимите минимални средства за изпълнение на задълженията ни.

Искания:

 1. Зам. председателят на БАН чл. кор. Константин Хаджииванов да поеме отговорността за резултатите от разработените и наложени от него критерии за разпределение на бюджетната субсидия на БАН за 2018 г. и да се оттегли от ръководството на БАН;

 2. Ръководните органи на БАН да поемат отговорността за решенията си за разпределянето на предоставените на БАН от Държавата средства за 2018 г. В срок до 02.07.2018 г. да предоставят на НИМХ недостигащите 1 145 000 лв. за осигуряване на дейността му като Национална хидрометеорологична служба на Р. България през 2018 г. от наличните средства в партида „Развитие“ на БАН.

Молба:

Обръщаме се към Народното събрание на Р. България с молба спешно да направи необходимите изменения в Закона на БАН, за да е невъзможно в бъдеще средствата от Държавния бюджет предназначени за НИМХ да се преразпределят от ръководни органи на БАН. Не желаем повече да бъдем използвани като „рекетьор“ срещу българското правителство.

Заявяваме:

Ако до 09.07.2018 г. не бъдат изпълнени исканията ни, НИМХ ще преустанови изпълнението на националните си и международни задължения като Национална хидрометеорологична служба на Р. България поради изчерпване на предоставените средства за тях. Ще изпълняваме само дейността си свързана с научни изследвания. Време е всеки да понесе отговорност за решенията си!

ПОДКРЕПЕТЕ НАШАТА ПЕТИЦИЯ

Документи, свързани с протеста:

22.05.2018 г.
На 22.05.2018 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г.
Исканата сума в размер на 1 190 000 лв. НЕ БЕ осигурена

15.05.2018 г.
В отговор на получената от председателя на БАН информация по Закона за достъп до обществена информация

8.05.2018 г.
Среща на председателя на БАН с протестния щаб и ръководството на НИМХ

04.05.2018 г.
Декларация на Общото събрание на учените, Научния съвет на НИМХ и директорите на филиали, приета на заседание, проведено на 04.04.2018 г.
Обръщение на Общото събрание на учените в НИМХ към Общото събрание на БАН, прието на заседание проведено на 04.04.2018 г.
Разпределение на бюджетната субсидия от Общото събрание на БАН

03.05.2018 г.
В отговор на манипулациите пред медииите на заместник председателя на БАН чл. кор. К. Хаджииванов.
Бюджети на институтите на БАН за 2018 и процентно нарастване спрямо 2017 г.
Заявление за достъп до обществена информация до председателя на БАН.

НИМХ протестира
НИМХ протестира срещу разпределението на бюджетната субсидия за 2018 г. от страна на Общото събрание на БАН: от допълнително предоставените 15 млн. лв. 80% са за публикации и цитирания и само 5% за дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Това разпределение застрашава функционирането на Националната хидрометеорологична служба. Документи, свърани с протеста
За Нас
Националният Институт по Метеорология и Хидрология - филиал в Пловдив е създаден през 1951 година. Сега структурата на филиала покрива 34000 км2 от територията на България и включва в себе си целия водосбор на р. Марица, р. Арда и р. Тунджа в рамките на Република България.
Този уеб сайт представя структурата на филиала, основните цели, задачи и дейности по отдели, както и някои динамични данни за метеорологичните елементи.
Услуги извършвани от НИМХ:

Обслужване с хидрометеорологична информация в реално време

Станции:

 • 11 - Синоптични станции с данни през 3 часа за валеж, вятър, температура на въздуха и почвата и др.
 • 40 - Климатични станции
 • 90 - Дъждомерни станции
 • 56 - Хидроложки станции

Изпълнявани проекти:

Климатични характеристики и анализи за изграждане на екологични вятърни енергийни централи и слънчеви фотоволтаични колектори.
Изследвания за установяване на щети от метеорологични явления.

Хидроложка диагноза и прогноза - презентация

Площна и точкова 72 часова прогноза за:

 • Оттока на главните поречия при 56 фиксирани станции.
 • Оттока при зададени от потребителя пунктове - водохващания, язовири с ненарушен приток и водосборна площ над 150 км2.
 • Височина на снежна покривка и водосъдържание на снежни запаси.
 • Воднобалансови анализи.

Проекти:

Изследвания за изграждане на малки ВЕЦ, предпроектни проучвания на водохващания, деривации, мостове и др.

Агрометеорологична диагноза и прогноза

Площна и точкова 5 дневна прогноза за:

 • Влажност на почвата [воден запас] в 1м почвен слой при пунктове - райони посочени от потребителя при неполивни условия.

Проекти:

Агроклиматични характеристики за проекти по международни и национални програми по линия на САПАРД, ИСПА, ФАР.

Територия
Опасни явления
Ниво р.Марица

Последни данни от автоматична станция

уебкамера Рожен Уебкамера


САТЕЛИТ
снимка
прогноза
анимация
изглед
прогноза
анимация

© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.

Valid HTML 4.0!