meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > Мрежа - Авт. станции > Чехльово

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Автоматична станция д.г.с. Чехльово (1500 m)

д.г.с Чехльово

Автоматичната метеорологична станция в д.г.с. Чехльово измерва температурата на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, относителна влажност на въздуха и падналите твърд и течен валеж. Данните се предават до НИМХ - филиал Пловдив по интернет през 1 час.

Последни данни от автоматична станция

Линейни графики за ст. д.г.с.Чехльово

© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.
Само за лично ползване! Всяка употреба на данни за времето,
в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел
без изричен договор е забранено!