meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > Мрежа - Автоматични станции

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Автоматични станции

,
 

Филиал Пловдив разполага с 49 автоматични станции - 21 автоматични хидроложки станции (Пловдив, Първомай, Свиленград, Елхово, Джебел, Вехтино, Мандрица, Ивайловград, Бачково и др.) и 28 автоматични метеорологични станции (Пловдив, Асеновград, Ст.Загора, Ямбол, Хасково, Велинград, Смолян, Златоград, Девин, Чепеларе, д.г.с Чехльово и др.). Данните от тях се набират автоматично през GSM, интернет или радио-връзка.

 
Последни данни от автоматична станция


© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.
Само за лично ползване! Всяка употреба на данни за времето,
в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел
без изричен договор е забранено!