meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято

За нас
Националният Институт по Метеорология и Хидрология - филиал в Пловдив е създаден през 1951 година. Сега структурата на филиала покрива 34000 км2 от територията на България и включва в себе си целия водосбор на р. Марица, р. Арда и р. Тунджа в рамките на Република България.
Този уеб сайт представя структурата на филиала, основните цели, задачи и дейности по отдели, както и някои динамични данни за метеорологичните елементи. Резюме на отчета на НИМХ за 2022 г.
Услуги извършвани от НИМХ:

Обслужване с хидрометеорологична информация в реално време

Станции:

  • 11 - Синоптични станции с данни през 3 часа за валеж, вятър, температура на въздуха и почвата и др.
  • 40 - Климатични станции
  • 90 - Валежомерни станции
  • 56 - Хидроложки станции

Изпълнявани проекти:

Климатични характеристики и анализи за изграждане на екологични вятърни енергийни централи и слънчеви фотоволтаични колектори.
Изследвания за установяване на щети от метеорологични явления.

Хидроложка диагноза и прогноза - презентация

Площна и точкова 72 часова прогноза за:

  • Оттока на главните поречия при 56 фиксирани станции.
  • Оттока при зададени от потребителя пунктове - водохващания, язовири с ненарушен приток и водосборна площ над 150 км2.
  • Височина на снежна покривка и водосъдържание на снежни запаси.
  • Воднобалансови анализи.

Проекти:

Изследвания за изграждане на малки ВЕЦ, предпроектни проучвания на водохващания, деривации, мостове и др.

Агрометеорологична диагноза и прогноза

Площна и точкова 5 дневна прогноза за:

  • Влажност на почвата [воден запас] в 1м почвен слой при пунктове - райони посочени от потребителя при неполивни условия.

Проекти:

Агроклиматични характеристики за проекти по международни и национални програми по линия на INTERREG, ФАР.


Карта на опасните явления

Днес / УтреНиво р.Марица

Последни данни от автоматична станция

уебкамера Рожен Уебкамера


САТЕЛИТ
снимка
прогноза
анимация
изглед
прогноза
анимация


Copyright © 2021, НИМХ. Съдържанието на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови и графични изображения, публикувани в сайта, са собственост на НИМХ, освен ако изрично не е посочено друго. Ползвателите на съдържанието на сайта на НИМХ се задължават, ако го разпространяват, да не го променят, изменят, редактират или модифицират и задължително да посочват източника на информация – НИМХ.

Valid HTML 4.0!