meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > Мрежа - Хидроложки станции

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Хидроложки станции

 • Хидрогеоложки;
  - кладенци;
  - извори;
 • лимниграфи;
 • автоматични речни станции;
Филиал Пловдив обслужва 44 автоматични хидроложки станции (Пловдив, Първомай, Свиленград, Елхово, Джебел, Вехтино, Мандрица, Ивайловград, Бачково и др.), хидроучастъци - Радуил, Мирово, Белово, Пирдоп, Пазарджик, Велинград, Първомай, Бачково, Настан, Момчиловци, Кърджали, Ямбол, Свиленград.


Сектор "Хидрология" извършва услуги със следната режимна информация за клиенти:

Среднодневни:

 • среднодневни водни стоежи (нива);
 • среднодневни водни количества.
Средномесечни:
 • средномесечни водни стоежи (нива);
 • средномесечни водни количества;
 • минимални месечни водни количества;
 • максимални месечни водни количества;
 • средномесечни наносни количества.
Годишни:
 • средногодишни водни стоежи (нива);
 • средногодишни водни количества;
 • минимални годишни водни количества;
 • максимални годишни водни количества;
 • средногодишни наносни количества.

Ползватели на услугите на сектора са клиенти от областите на хидростроителството, защита на населението при бедствия и аварии, водоснабдяване и водоползване, рибовъдство и много други.

При желание да се сключи договор за специализирано метеорологично обслужване по изброените основни направления или за друг вид информация следва да се установи контакт с ръководството на НИМХ, филиал Пловдив.


Хидроложки станции на територията на филиал Пловдив


Copyright © 2021, НИМХ. Съдържанието на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови и графични изображения, публикувани в сайта, са собственост на НИМХ, освен ако изрично не е посочено друго. Ползвателите на съдържанието на сайта на НИМХ се задължават, ако го разпространяват, да не го променят, изменят, редактират или модифицират и задължително да посочват източника на информация – НИМХ.