meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > Мрежа - Авт. станции > Чепеларе

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Автоматична станция Чепеларе (1150 m)
Автоматичната метеорологична станция в гр. Чепеларе измерва температурата на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, относителна влажност на въздуха и падналите твърд и течен валеж. Данните се предават до НИМХ - филиал Пловдив по интернет през 30 мин.
Последни данни от автоматична станция

Чепеларе
16.07.2024 13:00 часа
max
30.9 °С
  29.5 °С
min
8.6 °С
влажност
n/a
налягане
n/a
валеж (24h)
0 mm
 
     

Линейни графики за ст. Чепеларе

© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.
Само за лично ползване! Всяка употреба на данни за времето,
в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел
без изричен договор е забранено!