meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > Мрежа - Авт. станции > Златоград

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Автоматична станция Златоград (432 m)

Златоград

Автоматичната метеорологична станция в гр. Златоград измерва температурата на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, относителна влажност на въздуха и падналите твърд и течен валеж. Данните се предават до НИМХ - филиал Пловдив през 60 мин.

Последни данни от автоматична станция

Линейни графики за ст. Златоград

© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.
Само за лично ползване! Всяка употреба на данни за времето,
в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел
без изричен договор е забранено!