meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > Мрежа - Авт. станции > Пaмпopoвo

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Автоматична станция Пaмпоpoво (1760 m)

Пaмпоpoво

Автоматичната метеорологична станция в Пaмпоpoво (Студенец) измерва температурата на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, относителна влажност на въздуха, атм.налягане, слънчева радиация, падналите твърд и течен валеж и височина на снежна покривка. Станцията е собственост на регионалния туристически клъстър "Туризъм Родопи - БГ" и се използва за свързаните с туризма дейности. Данните се обновяват по радиовръзка през 30 мин.


Последни данни от автоматична станция
© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.
Само за лично ползване! Всяка употреба на данни за времето,
в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел
без изричен договор е забранено!